Hva er Sass (SCSS)?

Bruk Sass (SCSS) for å få mer kontroll på din CSS-kode. CSS-filer kan fort bli store og vanskelige å vedlikeholde. Det er her Sass kan være til hjelp.

Hva er Sass?

Sass er en preprosessor som lar deg benytte ting som ikke er tilgjengelig i «vanlig» CSS slik som variabler, nesting, mixins etc. Hensikten er å kunne benytte seg av en rekke fordelaktige funksjoner når du koder CSS (og som ikke er tilgjengelig i CSS), og sluttresultatet er en «vanlig» CSS-fil.

Bruker du SCSS-syntaksen når du bruker Sass vil du kunne skrive CSS-kode slik du er vant til, eneste forskjellen er at du har tilgang på en rekke nye muligheter.

Eksempel på bruk av variabler i Sass

En av de store fordelene med Sass er at vi kan bruke variabler. Dette har du kanskje savnet i CSS, enten bevisst eller ubevisst. Alle har nok opplevd å for eksempel definere samme farge eller samme font på en rekke stiler, for deretter å oppleve at det er en ganske stor jobb den dagen noe skal forandres. Med variabler blir dette vesentlig enklere. Vi kan da definere variabler med visse verdier og referere til disse på alle stiler vi ønsker, og vil vi endre på en verdi så endrer vi verdien på variabelen.

Eksempel

Når Sass så prosesseres genereres vanlig CSS-kode, basert på variablene.
Vil du lære Sass(SCSS)? Ta en titt på vårt Sass-kurs.
Del: