jQuery Datepicker på norsk

I Dreamweaver CC er jQuery UI integrert. Et av elementene vi kan sette inn er Datepicker, for å gjøre valg av dato i et skjema enklere for brukeren. Datepicker setter du inn fra Insert-panelet og valget jQuery UI som vist her:

jQuery Datepicker

jQuery Datepicker

Som standard kommer denne kalenderen i engelsk versjon:

Engelsk versjon, Datepicker

Hvordan endre språk på jQuery Datepicker til norsk?

Gå til denne siden og last ned filen «jquery.ui.datepicker-no.js«:

http://jquery-ui.googlecode.com/svn/tags/latest/ui/i18n/

Lagre filen i ditt prosjekt.

I HTML-dokumentet legger du til følgende i <head> (vært oppmerksom på at stien til filen er korrekt). Dette er referansen til språkfilen du lastet ned:

Nederst i dokumentet (rett før <body>) må du referere til hvilket språk du ønsker å bruke, altså norsk. Koden nedenfor viser hva du må legge til:

Dette legger du inn i følgende kode nederst i dokumentet:

Resultatet er norsk utgave av kalenderen:

Norsk versjon av jQuery Datepicker

Del: