Stikkord: CSS

CSS Grid Layout – en ny måte å designe nettsider på

CSS Grid Layout er en ny layoutmodul i CSS. Dette er den første CSS-modulen som er spesifikt laget for å bygge sidelayout. Med CSS Grid kan vi posisjonere elementer i 2 dimensjoner, kolonner og rader (i motsetning til Flexbox hvor du må velge kolonner eller rader). Et lite eksempel på CSS Grid Layout

Dislay: […]

Sentrere innhold horisontalt og vertikalt med CSS (Flexbox)

Det finnes ulike måter å sentrere innhold vertikalt på. En ofte brukt metode er å sette position:absolute og transform (for å flytte elementet), med de utfordringer som da kan oppstå (avhengig av hvor du gjør det). Dette kan fungere ok i mange situasjoner, men har du jobbet med absolute-posisjonerte elementer så vet du at det […]

Hva er CSS object-fit og hvordan bruke det?

Jeg har tidligere skrevet om bruk av background-size: cover for å lage et heldekkende skalerbart bakgrunnsbilde på en nettside (spørsmålet kom opp på vårt kurs i HTML5 og CSS3). object-fit: cover fungerer på tilsvarende måte, men brukes for å formatere bilder og video, og bestemme hvordan et bilde eller en video skal skaleres/plasseres innenfor et avgrenset […]

box-sizing med CSS

Når vi designer nettsider med CSS må vi forholde oss til måten størrelsen på elementer beregnes. Det er ikke så enkelt som at bredden/høyden man setter er den plassen elementet krever på skjermen.