Stikkord: CSS3

Hva er CSS object-fit og hvordan bruke det?

Jeg har tidligere skrevet om bruk av background-size: cover for å lage et heldekkende skalerbart bakgrunnsbilde på en nettside (spørsmålet kom opp på vårt kurs i HTML5 og CSS3). object-fit: cover fungerer på tilsvarende måte, men brukes for å formatere bilder og video, og bestemme hvordan et bilde eller en video skal skaleres/plasseres innenfor et avgrenset […]

box-sizing med CSS

Når vi designer nettsider med CSS må vi forholde oss til måten størrelsen på elementer beregnes. Det er ikke så enkelt som at bredden/høyden man setter er den plassen elementet krever på skjermen.