Stikkord: Edge Animate

Adobe Edge Preview 5.1

Edge Preview 5.1 er en oppdatering som retter 2 feil i Preview 5. Dette gjelder en tom feilmelding som vises når man sletter et bilde det fortsatt er en referanse til i Edge, samt et problem med en feil visning av HTML-filer som har tagger inne i <li>-tagger. Oppdateringen finner du her: labs.adobe.com/technologies/edge/