WordPress backup til Dropbox

Det finnes en mengde utvidelser/plugins som hjelper deg med backup i WordPress. Noen tar kun backup av databasen, andre kun av filer. Selv om backup for de fleste vil håndteres av webhotellet er det en ekstra trygghet å sette opp egen backup i tillegg. Det kan også gjøre det lettere den dagen du er uheldig og har behov for å hente tilbake eldre versjoner av filer og/eller database.

Backup av både database og filer til Dropbox

Bruker du Dropbox kan du ved hjelp av WordPress Backup to Dropbox automatisere backuprosessen og alltid være trygg på at du har backup av samtlige filer på websiten din og av databasen.

Søk etter "Backup to dropbox" under utvidelser
1. Søk etter «Backup to dropbox» under utvidelser
Du får nå opp blant annet WordPress Backup to Dropbox
2. Du får nå opp blant annet «WordPress Backup to Dropbox«

Du er nå klar til å installere utvidelsen.

Trykk "Installer nå"
3. Trykk «Installer nå«
Klikk "Aktiver utvidelse"
4. Trykk «Aktiver utvidelse«
Utvidelsen er nå installert og vises i listen over installerte utvidelser
5. Utvidelsen er nå installert og vises i listen over installerte utvidelser
Menyvalg WPB2D
6. Menyvalget WPB2D vises nå i hovedmenyen, velg «Backup Settings»
Godkjenn tilgang til din Dropbox-konto
7. Før du kan ta i bruk utvidelsen må du godkjenne at den får tilgang til din Dropbox-konto. Trykk «Authorize«. Du blir nå sendt til en ny side for å godkjenne koblingen mellom WordPress og Dropbox.
Godkjenn opprettelse av mappe i din Dropbox-konto
8. Godkjenn opprettelse av mappe i din Dropbox-konto. Det er her backupen din vil bli lagret. Trykk «Allow«.
Success! Utvidelsen har nå tilgang til din Dropbox-konto
9. Success! Utvidelsen har nå tilgang til din Dropbox-konto.
Trykk "Continue" for å komme til innstillinger
10. I WordPress, trykk «Continue» for å komme videre til innstillinger

Utvidelsen er nå installert og den har tilgang til å skrive filer til din Dropbox-konto. Nå gjenstår bare oppsettet.

Du har følgende valg (se bilde nedenfor):

 1. Dropbox Account Details – Unlink Account. Ønsker du ikke lenger å bruke denne utvidelsen kan du her slette koblingen mellom din WordPress-site og din Dropbox-konto. Det vil da ikke lenger være mulig å ta backup.
 2. Next Cheduled – oversikt over neste planlagte backup.
 3. History – viser oversikt over backup som er gjennomført og når dette er gjort.
 4. Settings – det er her du setter opp hva du vil ta backup av, og når det skal skje.
  1. Store backup in a subfolder of the wpb2d app folder – som standard vil utvidelsen lagre backup av websiten din i en mappe som heter wpb2d i din Dropbox. Om du ønsker, f.eks om du har satt opp backup fra flere websiter, kan du imidlertid velge å lagre backupen i en egen mappe, inne i mappen wpb2d.
  2. Backup frekvensDay and time – når du ønsker at backupen skal kjøre.
  3. Frequency – hvor ofte skal backupen kjøre?
  4. Excluded Files and Directories – her kan du krysse av for de mapper og/eller filer du ikke vil at skal være en del av backupen. Som standard tas det backup av alle filer. Databasen tas det automatisk backup av uten at du trenger å foreta deg noe mer.
Innstilinger for WordPress Backup to Dropbox
11. Innstilinger for WordPress Backup to Dropbox.

Del: